Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

dirtyliar
dirtyliar
Stary Roku, dziękuję Ci za złych ludzi, bo to dzięki nim jestem dzisiaj silniejsza. Dziękuję Ci, za wszystkie kamienie, skały i głazy, które pojawiały się na mojej drodze, bo wiem, że są moją trampoliną w drodze na szczyt. Dziękuję Ci za gorycz porażki, dzięki niej dzisiaj sukces smakuje intensywniej. Dziękuję Ci, za obojętność, dzięki niej, wiem, kto zasługuje na moją obecność. Dziękuję Ci za błądzenie, bo dzięki temu, znalazłam nowe ścieżki. A teraz odejdź, z tym Twoim nonszalanckim uśmiechem i po raz ostatni wykrzycz, że wszystko ma swój czas.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
dirtyliar
dirtyliar
dirtyliar
„Są na tym świecie ludzie, którzy marzą o wielkich domach, szybkich samochodach i milionach na koncie. Są też tacy, którzy marzą o małym domku w lesie z daleka od tych pierwszych.”
— Zdecydowanie domek w lesie!
dirtyliar
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które czesto są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— Natalia Belcik
Reposted fromthesmajl thesmajl viaiamdreamer iamdreamer
dirtyliar
dirtyliar
5035 5b97 400
Reposted fromtfu tfu viaphilomath philomath
dirtyliar
Kiedy ostatni raz dbałeś o swoją duszę? Kiedy ją wyczyściłeś ze szlamu opinii innych ludzi, kiedy powiedziałeś jej "nie cierp", albo "zostaw, bo to Cię krzywdzi", kiedy powiedziałeś, że Twoje własne przekonania na swój temat są już nieaktualne... Dbamy o nasze ciało, zapominając o duszy, a ona biedna się miota i sprawia, że ciało niedomaga. 
Także wyczyśćcie swoje dusze, żeby wszystko się zgadzało.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamdreamer iamdreamer
dirtyliar
Reposted fromshakeme shakeme viasomersby somersby
dirtyliar
4512 400b
Reposted fromGIFer GIFer viasomersby somersby
dirtyliar
Reposted fromFlau Flau viasomersby somersby
dirtyliar
8535 47f8 400
Reposted fromexistential existential viasomersby somersby
dirtyliar
1874 19b7 400
dirtyliar
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasomersby somersby
dirtyliar
6100 a724 400
Reposted frompiehus piehus viasomersby somersby
dirtyliar
Reposted fromshakeme shakeme viasomersby somersby
dirtyliar
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl