Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2020

dirtyliar
5570 f6fb 400
Reposted frompanimruk panimruk viacountingme countingme
dirtyliar
Sponsored post
feedback2020-admin
dirtyliar
4439 7acf 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viacountingme countingme
dirtyliar
1477 701a 400
3570 23d2 400
Reposted fromabsolem absolem viacountingme countingme
dirtyliar
8474 bc25 400
świetlicki.
Reposted fromrol rol viacountingme countingme
dirtyliar
nie ma sensu patrzeć się na innych ludzi, na to co powiedzą, na to co zrobią, to ,że coś lubisz, nie oznacza ,że ktoś inny również to zrozumie, więc nie patrz na to co powiedzą, po prostu rób swoje, rób co kochasz
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

April 29 2020

dirtyliar
8464 1896 400
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viabanshe banshe
dirtyliar
0680 a777 400
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viabanshe banshe
dirtyliar
1590 9e95 400
Reposted fromsober sober viabanshe banshe
dirtyliar
dirtyliar
dirtyliar
dirtyliar
5740 f79e 400

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

dirtyliar
dirtyliar
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viabanshe banshe
dirtyliar
dirtyliar
Każdy ma miejsce, w którym może się schronić. Jakiś rozpadający się dom po prababci. Ławkę w parku. Jakieś miejsce na korze mózgowej. Wspomnienie albo marzenie. Coś.
— "Gesty" Karpowicz
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...