Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

dirtyliar
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viastarryeyed starryeyed
dirtyliar
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
dirtyliar
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

May 19 2018

dirtyliar
Reposted fromFlau Flau viamisieq misieq
dirtyliar

May 18 2018

dirtyliar
5957 c6c4 400
Reposted fromgrandma grandma vianezavisan nezavisan
dirtyliar
2568 bf6f 400
Reposted frompiehus piehus viablubra blubra
dirtyliar
7384 7057 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viainmybetterworld inmybetterworld
dirtyliar
4887 1279 400
Reposted frommrcake47 mrcake47 viasarazation sarazation
dirtyliar
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven vianezavisan nezavisan
dirtyliar
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianezavisan nezavisan

May 17 2018

dirtyliar
Słyszałaś pewnie, czym się różni niebo od piekła. Podobno w piekle gotują doskonałą zupę, ale łyżki są tak długie, że nikomu nie udaje się dosięgnąć do ust. W niebie gotują tak samo dobrze i mają tak samo długie łyżki, tyle że ludzie w niebie wpadli na to, by się nawzajem karmić. Tylko tyle. Szczęście jest naprawdę bardzo proste. 
— Bóg nie jest automatem do kawy
Reposted fromthesmajl thesmajl viaalensztajn alensztajn
7807 c0f5 400

tehjennismightier:

I reblog this every time I see it, because it’s one of life’s hardest lessons.

Reposted frombpash89 bpash89 vialegilimencja legilimencja
0648 6122 400
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaphilomath philomath
dirtyliar
7306 576a 400
Reposted frommaruuda maruuda viabanshe banshe
dirtyliar
4409 a867 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viabanshe banshe
dirtyliar
"Przeklinanie jest nieatrakcyjne"
"Nie jestem atrakcyjna, więc spierdalaj."
Reposted fromasiiieek asiiieek viabanshe banshe
dirtyliar
dirtyliar
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamisieq misieq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl