Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

dirtyliar
6683 d899 400
Ciekawe ile w tym prawdy
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
dirtyliar
5709 37ca 400
Reposted fromtfu tfu viadestroyed destroyed
0648 6122 400
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaphilomath philomath
dirtyliar
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaphilomath philomath
dirtyliar
Ukryję się gdzieś. Przeczekam. Podobno największe dramaty i burze trzeba przeczekać. Nic nie da gaszenie pożaru, jeżeli ogień spalił już połowę serca. Na próżno podlewanie kwiatów, jeśli zwiędły. Nic nie cofnie bólu, skoro już ręką dotknięty. Nic nie usunie blizny po papierosach. Nie zagoi smutnych ust.
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
dirtyliar
8137 d0a8 400
Reposted fromIriss Iriss viastarryeyed starryeyed
dirtyliar
6549 ce5a 400
Reposted fromtfu tfu viadestroyed destroyed

May 12 2018

dirtyliar
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu.  Nie liczą się ładne dziewczyny,  nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you vianezavisan nezavisan
dirtyliar
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadobby dobby
dirtyliar
3568 2860 400
Reposted frompampunio pampunio viadobby dobby
dirtyliar
Mijała mnie już tyle razy. A ja za każdym razem błagałem w myślach "zatrzymaj się, nie mijajmy się już nigdy więcej".
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda vianezavisan nezavisan

May 09 2018

dirtyliar
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
dirtyliar
dirtyliar
6261 685f 400
dirtyliar

April 26 2018

3846 a139 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
dirtyliar
dirtyliar
6017 3c0b 400
goals
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
dirtyliar
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne. 
Reposted fromlovvie lovvie viabanshe banshe
dirtyliar
Nikt nie chce w to uwierzyć, ale każdy z nas nosi w sobie jakąś słabość. Oczywiście bywamy też silni, ale przychodzą w życiu takie momenty, kiedy okoliczności przytłaczają nas do tego stopnia, że z łatwością poddajemy się tej słabości. 
— Sarah A. Denzil
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl