Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

dirtyliar
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
0870 3605 400

Not sure how to respond to that……

Reposted frommyry myry viacarlandlouise carlandlouise

May 24 2017

dirtyliar
4088 b347 400
Reposted fromkyte kyte viapolana polana
dirtyliar
1954 b863
Reposted fromparkaboy parkaboy viacarlandlouise carlandlouise
dirtyliar
1851 78fb 400
Reposted frompotatolovero potatolovero viaHouse House

May 23 2017

dirtyliar
0101 d826 400
i coraz częściej jest mi wszystko jedno
i milczę też coraz częściej
Reposted byCarrion Carrion

May 18 2017

5333 dfdc 400
Reposted fromlordminx lordminx viacarlandlouise carlandlouise

May 17 2017

dirtyliar
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viapromieniecienia promieniecienia
dirtyliar
8087 ffbb 400
dirtyliar
"A kiedy raz kogoś pokochasz, chyba kochasz go już na zawsze".
— Stephen King
dirtyliar


Dogtor T-Shirt
Reposted fromthepunnery thepunnery viacarlandlouise carlandlouise
dirtyliar
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
dirtyliar
"Są takie oczy, nie pozna pan po nich, że płakały. Wystarczy je otrzeć. A są takie, że płacz długo w nich stoi, nawet gdy dawno płakały. I ona takie miała."
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromborn2die born2die viapolana polana
dirtyliar
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viastarryeyed starryeyed

May 15 2017

dirtyliar
9645 d429 400
Reposted fromoll oll viacarlandlouise carlandlouise
dirtyliar
6133 e9a2 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
dirtyliar
Mówiłeś, że jesteś ze mną Boże, więc chodź Pokaż mi życie, to które znam to błazenada A może Nietzsche racje ma, ja nie wiem nadal
— TMK aka Piekielny - 05. Szpital Świętej Róży

April 23 2017

dirtyliar
Reposted frommayamar mayamar viaCarrion Carrion
dirtyliar
dirtyliar
9885 ec7e
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaCarrion Carrion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl