Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

dirtyliar
Reposted fromdarthsadic darthsadic viacarlandlouise carlandlouise
dirtyliar
6281 9a5b 400
dirtyliar
Ogarnia mnie zmęczenie oraz niemoc. Moje życie się powtarza i ja się powtarzam. Zamiast niepowtarzalności - seryjność.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty

April 06 2017

dirtyliar
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
3044 1a28 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viapiehus piehus
dirtyliar
7718 acca 400
Reposted fromthinredline thinredline viapiehus piehus
dirtyliar
Novocaine-induced dreams coming true.
Reposted fromellen-degeneres ellen-degeneres viapiehus piehus
2180 6213 400
Reposted frommeirelav meirelav viapiehus piehus
dirtyliar

My Mad Fat Diary
Reposted fromzoozia zoozia viapiehus piehus
0246 4323 400
Reposted fromwestwood westwood viapiehus piehus
dirtyliar
8773 754a 400
Reposted frompierdolony pierdolony viapiehus piehus
dirtyliar
via instagram.com/mountain.stories
dirtyliar
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
dirtyliar
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viapromieniecienia promieniecienia
dirtyliar

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
dirtyliar
Najważniejsze jest podejście, ja dzisiaj mam złe
To co najważniejsze, zostało gdzieś w tle.
— Pezet - Nie zobaczysz łez. Oryginalnie: Kajman
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viacytaty cytaty

March 21 2017

dirtyliar
8434 afe8 400
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viapiehus piehus
dirtyliar
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viapiehus piehus
dirtyliar
5108 58af 400
dirtyliar
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl