Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

dirtyliar
8844 6447 400

April 15 2018

dirtyliar
4073 624a 400
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
dirtyliar
2864 f93d 400
Reposted frommeem meem viaPoranny Poranny
dirtyliar
dirtyliar
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
dirtyliar
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viastarryeyed starryeyed
dirtyliar
8606 af95 400
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
0552 129d 400
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
dirtyliar
3159 047b 400
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
dirtyliar
1135 16ad 400
Reposted fromspes spes viajointskurwysyn jointskurwysyn
dirtyliar
4566 5053 400

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath
dirtyliar
2630 88d2 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
dirtyliar
3737 b450 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaphilomath philomath
dirtyliar
2568 bf6f 400
Reposted frompiehus piehus viadestroyed destroyed
dirtyliar
6651 c6f1 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
dirtyliar
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 11 2018

dirtyliar
9660 83e5 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabanshe banshe
dirtyliar
2263 5d90 400
Reposted fromIrritum Irritum vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl