Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

dirtyliar
8352 6d47 400
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viadobby dobby
dirtyliar
Reposted fromworst-case worst-case viadobby dobby
dirtyliar
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
dirtyliar
7257 f4e9 400
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
dirtyliar
0127 bbd6 400
Beckett
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaPoranny Poranny
dirtyliar
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadetox detox
dirtyliar
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viaxannabelle xannabelle
dirtyliar
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viaxannabelle xannabelle
dirtyliar
5430 08cb 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
2867 ddb8 400

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viaxannabelle xannabelle
dirtyliar
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle
dirtyliar
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
dirtyliar
7550 210a 400
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
dirtyliar
8245 9a4d 400
dirtyliar
Musisz pokazać, że Ci zależy. Musisz pokazać, że tego chcesz. 
dirtyliar
9191 83fb 400
Reposted fromhereyes hereyes viajointskurwysyn jointskurwysyn
dirtyliar
dirtyliar
9394 af15 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl