Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

dirtyliar
Reposted fromshakeme shakeme viamagolek22 magolek22
dirtyliar
8453 4345 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianotperfectgirl notperfectgirl
dirtyliar
The same person who broke you, does not fix you. The lesson they taught you does.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
dirtyliar
dirtyliar
4682 6fab 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
dirtyliar
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
dirtyliar
9932 9b32 400
dirtyliar
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
dirtyliar
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromSabela Sabela viastarryeyed starryeyed
dirtyliar

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viastarryeyed starryeyed
dirtyliar
2546 649a 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
dirtyliar
dirtyliar
6422 1762
Reposted fromteijakool teijakool viaPoranny Poranny
dirtyliar
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
dirtyliar
dirtyliar
dirtyliar
9417 afac
Reposted fromteijakool teijakool viaCarrion Carrion
dirtyliar
5024 18c3 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaCarrion Carrion
dirtyliar
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaCarrion Carrion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl