Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

dirtyliar
Reposted fromshakeme shakeme viaPoranny Poranny
dirtyliar
7694 f9e3 400
Reposted fromonlyman onlyman viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
8005 4daf 400
Reposted fromnazarena nazarena viapolana polana
dirtyliar
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
dirtyliar
1406 d031 400
Reposted fromxawery xawery viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
3848 e237 400
Reposted fromxawery xawery viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
dirtyliar
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się.
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie.
Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
dirtyliar
8351 2197 400
Reposted fromaunds aunds viabanshe banshe
dirtyliar
Reposted fromshakeme shakeme viabanshe banshe
dirtyliar
Nie jestem pewna. Ile można znieść, zanim się człowiek w końcu rozleci?
— Camilla Läckberg
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabanshe banshe
dirtyliar
0233 f00a 400
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
dirtyliar

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viabanshe banshe
dirtyliar
7974 7cc7 400
Reposted fromvanirr vanirr viabanshe banshe
dirtyliar
5939 5b6c 400
Reposted fromscorpix scorpix viabanshe banshe
dirtyliar
6487 1cc4 400
Reposted fromtichga tichga viabanshe banshe
dirtyliar
6370 bfea 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
dirtyliar
5886 3aef 400
Reposted fromcarmenluna carmenluna viabanshe banshe
dirtyliar
dirtyliar
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl