Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

dirtyliar
Reposted fromFlau Flau viaftmo ftmo
dirtyliar
4406 e067 400
Reposted fromdadzik dadzik viajointskurwysyn jointskurwysyn
dirtyliar
7628 c952 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

November 10 2018

dirtyliar
6549 ce5a 400
Reposted fromtfu tfu viacountingme countingme
dirtyliar
4031 2ff8 400


Brief Encounter (1945)

Reposted fromEmisja Emisja viaPoranny Poranny
dirtyliar
2247 1f23 400
Reposted fromteijakool teijakool viaPoranny Poranny
dirtyliar
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vianezavisan nezavisan
dirtyliar

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viabanshe banshe

November 08 2018

dirtyliar
dirtyliar
8144 5f88 400
Reposted fromzciach zciach vianezavisan nezavisan
dirtyliar
Reposted fromLuukka Luukka viaPoranny Poranny
dirtyliar
9177 32e7 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabanshe banshe
dirtyliar
Reposted frombluuu bluuu viabanshe banshe
dirtyliar
0512 d398 400
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe
dirtyliar

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viabanshe banshe
dirtyliar

To, co zyskuje człowiek cichym płaczem po nocach, to tylko to, że serce bestii jeszcze bardziej twardnieje. Zatem więc nie trzeba płakać. Nie trzeba!
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viabanshe banshe
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viabanshe banshe
dirtyliar
Reposted frombluuu bluuu viamops mops
dirtyliar
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl