Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

dirtyliar
Gdybym częściej słuchała swojej intuicji, byłabym dziś pewnie na jakimś innym skrzyżowaniu życia. Nie wiem czy lepszym czy gorszym, ale na pewno usytuowanym w innej rzeczywistości, ze spisem zupełnie innych wydarzeń i dominem zupełnie innych decyzji. 
Często o tym myślę, gdy znów rozbijam łeb o jakieś przydrożne drzewo... 
— "Moje wyspy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
dirtyliar
3951 451e
Reposted fromotters otters vianezavisan nezavisan
dirtyliar
(...) prawdziwą przyjaźń rozpoznaje się po tym, że nadal możesz do kogoś wrócić, nawet jeśli okoliczności życiowe zupełnie się zmienią.
— Penelope Ward - "Gentleman numer 9"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
dirtyliar
Kiedy podczas zapoznania ludzie mówią mi: "miło Cię poznać", zawsze odpowiadam "nie śpiesz się z wnioskami".
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
dirtyliar
1382 c594 400
dirtyliar
Samoakceptacja to proces.
— Karolina Cwalina - Smart sexy. Kalendarz 2020
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
dirtyliar
4327 a1a1 400
Reposted frommelodyjna melodyjna vianezavisan nezavisan
dirtyliar
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
dirtyliar
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianezavisan nezavisan
dirtyliar
2708 91d7 400
Reposted fromotters otters viaPoranny Poranny
dirtyliar
dirtyliar
0103 1775 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaPoranny Poranny

November 12 2019

dirtyliar
6611 48a1 400
Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan
dirtyliar
0043 c78c 400
dirtyliar
9598 3a68 400
Reposted fromZircon Zircon viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
dirtyliar
dirtyliar
7508 9a61 400
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viadestroyed destroyed
dirtyliar
1329 4992 400
Reposted fromprecelka precelka viadestroyed destroyed
dirtyliar
7020 5dfa 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadestroyed destroyed

November 10 2019

dirtyliar
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl